Personuppgiftspolicy

Fria Hundar Skandinavien Aktiebolag (”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna Personuppgiftspolicy beskriver varför och hur vi samlar in och använder personuppgifter samt vilka rättigheter du har i relation till dessa uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Fria Hundar Skandinavien Aktiebolag, organisationsnummer 556756-8778, med adress Mickelbo Örbäck 41, 591 78 Klockrike, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Hur vi samlar in och använder personuppgifter

När du anmäler dig till en av våra hundkurser, kommer vi att samla in personuppgifter om dig för att kunna skicka en faktura och fullgöra vår del av avtalet. Dessa uppgifter inkluderar ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer. Vi lagrar dessa uppgifter i max sex månader efter kursens avslut.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter i en databas på servrar som finns i Sverige. Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring och radering.

Nyhetsbrev

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att använda din e-postadress för att skicka nyhetsbrev till dig. Vi använder Mailchimp för att skicka ut våra nyhetsbrev, och din e-postadress lagras på deras servrar. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrevet.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att begära att vi slutar skicka direktmarknadsföring till dig, och att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i denna Personuppgiftspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i denna Personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av Personuppgiftspolicyn är alltid tillgänglig på vår webbplats.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna Personuppgiftspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på:

E-post: johan@friahundar.se

Post: Fria Hundar AB, Adress, Mickelbo Örbäck 41 591 78 Klockrike Stad, Sverige

 

Datum för senaste uppdatering: 18 juni 2023


Fria Hundar samarbetar med Monster Pet Food

Monster Pet Food